• 070 511 10 34
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om mig

Hans
Jag har en brokig bakgrund och har i perioder vistats i många olika yrkesmiljöer och kulturer. Ekonom, grupppsykoterapeut, reservofficer, företagsledare, personaldirektör, managementkonsult och politiker är några av de yrkes/samhällsroller som jag utforskat. Mitt livsmönster är besökarens och drivkraften är nyfikenheten och skaparglädjen. Sedan ett tiotal år tillbaka undersöker jag nu som pensionär fotografins och musikens värld. Tillsammans med min lettiskfödda hustru Dagnija arbetar vi ideellt med att på olika sätt stödja svenskt-lettiskt kulturutbyte. Vi arrangerar och organiserar kontakter och utbytesresor för lärare, skolelever, ungdomskörer och konstnärer. Själva tillbringar vi ofta vår tid i Lettland.
© 2017 Hans Dhejne All Rights Reserved.